Glasnik 1928-1937
 • Broj 12/2011

  • Članci:
  • Velika rekonstrukcija evropskog krivičnog postupka   st.617
  • Prava naručioca po osnovu odgovornosti izvođača za nedostatke koji umanjuju kvalitet građevine   st.632
  • Rasprave:
  • Procena umanjenja životne aktivnosti kao posledica trzajne povrede vratne kičme   st.643
  • Prikazi:
  • Endrju Vinsent: Teorije države   st.656
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.665
  • Saopštenja:
  • Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.675
  • Sadržaj Glasnika za 2011. godinu   st.679

  Broj 12/2011   1,09MB   Preuzmite

 • Broj 7-8/2011

  • Članci:
  • Stečaj ‒ godinu dana primene Zakona o stečaju   st.383
  • Rasprave:
  • Pomaganje kao oblik saučesništva i kao samostalno krivično delo   st.394
  • Eseji:
  • Kosta Trifković, novosadski advokat i književnik   st.399
  • Sudska praksa:
  • Evropski sud za ljudska prava   st.413
  • Domaća praksa   st.431
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.437

  Broj 7-8/2011   840,5KB   Preuzmite

 • Broj 3/2011

  • Članci:
  • Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu   st.111
  • Dejstvo akcesornih uslova osiguranja   st.152
  • Rasprave:
  • Primena novih načina za utvrđivanja odlučnih činjenic   st.165
  • Ustavna žalba   st.177
  • Saopštenja:
  • Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.185

  Broj 3/2011   1,06MB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 11/2011

  • Članci:
  • Ustavno sudstvo u Srbiji   st.553
  • Razvoj sudskog sistema   st.576
  • Rasprave:
  • Delo malog značaja   st.595
  • Saopštenja:
  • Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.610

  Broj 11/2011   1,01MB   Preuzmite

 • Broj 6/2011

  • Članci:
  • Krivičnopravna zaštita od diskriminacije u Srbiji   st.311
  • Davalac izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju   st.327
  • Advokatura:
  • Vezana trgovina kao oblik zloupotrebe dominantnog položaja u pravu konkurencije Evropske unije   st.354
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.367
  • Saopštenja:
  • Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.373

  Broj 6/2011   846,5KB  Preuzmite

 • Broj 2/2011

  • Članci:
  • Metodologija izrade prvostepene presude u parničnom postupku   st.51
  • Rasprave:
  • Zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju   st.83
  • Produženo krivično delo u novom KZ Srbije   st.93
  • Eseji:
  • Da li advokatima nedostaje duhovnost?   st.96
  • In Memoriam:
  • Milan Miković   st.102
  • Dr Aleksandar Markićević   st.104

  Broj 2/2011   666,7KB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 10/2011

  • Članci:
  • Evidencija nepokretnosti u Austriji   st.503
  • Rasprave:
  • Docnja dužnika   st.521
  • Actiones liberae in causa   st.528
  • Surogat materinstvo   st.538
  • Saopštenja:
  • Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.544

  Broj 10/2011   1,03MB   Preuzmite

 • Broj 5/2011

  • Članci:
  • Novi zakon o advokaturi   st.267
  • Ustaljivanje međunarodne nadležnosti Perpetuatio iurisdictionis   st.280
  • Advokatura:
  • Dani vojvođanske advokature   st.294
  • Saopštenja:
  • Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.301

  Broj 5/2011   678,4KB   Preuzmite

 • Broj 1/2011

  • Članci:
  • Mogućnosti širenja skraćenog krivičnog postupka   st.3
  • Odgovornost bez krivice medicinskih radnika   st.19
  • Rasprave:
  • Opšta zabrana diskriminacije   st.32
  • Važenje krivičnog zakonodavstva Republike Srbije   st.40
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.45

  Broj 1/2011   516,5KB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 9/2011

  • Članci:
  • Posebna imovina supružnika   st.447
  • Nedozvoljene odredbe kod ugovora o zalozi u našem pravu   st.463
  • Katedra:
  • Katedra Advokatske komore Vojvodine   st.476
  • Civilizacijska spirala pravde   st.477
  • Izvodi iz predstavljanja knjige   st.489
  • Aktuelnosti:
  • Osnovan evropski Pravni institut   st.492
  • Saopštenja:
  • Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.495

  Broj 9/2011   911,5KB   Preuzmite

 • Broj 4/2011

  • Članci:
  • Krivičnopravna odgovornost zbog zagađenja životne sredine   st.199
  • Rasprave:
  • Značaj kontrole ustavnosti   st.217
  • Poreska utaja u krivičnom zakonodavstvu BiH   st.235
  • Krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi   st.250
  • Saopštenja:
  • Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.259

  Broj 4/2011   705,3KB   Preuzmite