Dr Aleksandar Todorović

Glavni i odgovorni urednik, advokat u Kikindi

UREĐIVAČKI ODBOR

Milan Karać

Advokat u Novom Sadu

Dr Atila Čokolić

Advokat u Osijeku

Tijana Đurđević

Advokat u Novom Sadu

Irena Tapavički

Advokat u Zrenjaninu

Boško Kaćanski

Advokat u Novom Sadu

Jelena Tešanović

Advokat u Novom Sadu

BIVŠI UREDNICI

dr Kosta Majinski (1928–1932); dr Nikola Nikolić (1933–1936); dr Vasilije Stanković (1936); dr Slavko M. Ćirić (1937); Vladimir K. Hadži (1937–1941); Milorad Botić (1952–1972); Sava Savić (1973–1987); Miroslav Zdjelar (1987–1994); dr Slobodan Beljanski (1994–2004); dr Janko Kubinjec (2004–2016); Milan Karać (2016-2019)