Uputstvo recenzentima za izradu recenzije

Ovim uputstvom propisuju se osnovne smernice i standardi koje recenzenti treba da poštuju prilikom recenziranja članka. Sastavni deo ovog uputstva je i recenzentski obrazac dat u Prilogu broj 1 ovog akta, kao i tehnička uputstva recenzentima data u Prilogu broj 2 ovog akta. Kliknite na link kako biste preuzeli ceo fajl u PDF formatu

LINK