U skladu sa čl. 61. Poslovnika o radu sa pravilnikom o uređivanju Glasnika Advokatske komore Vojvodine uređivački odbor časopisa na sednici održanoj 17. 10. 2019. godine doneo je odluku da se objavi:

Lista recenzenata

 1. Prof. dr Samir Aličić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 2. Prof. dr Zoran Arsić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 3. Doc. dr Filip Bojić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 4. Asistent Darko Božičić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 5. Prof. dr Rodoljub Etinski, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 6. Asistent mr Luka Janeš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Doc. dr Zvonimir Jelinić, Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 8. Prof. dr Radenko Jotanović, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 9. Doc. dr Marko Кnežević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 10. Dr Miodrag Majić, Apelacioni sud u Beogradu
 11. Dr Darija Martinov, asistent na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“
 12. Asistent Sloboda Midorović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 13. Prof. dr Dušica Miladinović Stefanović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 14. Asistent dr Ivan Milić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 15. Viša asistentkinja mr Stojana Đ. Petrović, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 16. Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 17. Prof. dr Dragan Prole, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 18. Dr Relja Radović, Advokatska komora Beograda
 19. Asistent dr Stefan Samardžić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 20. Dr Boško Tripković, rukovodilac postdiplomskog istraživanja na Univerzitetu u Birmingemu
 21. Prof. dr Sanja Đajić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 22. Doc. dr Mina Đikanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 23. Dr Vanja Bajović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 24. Dr Atila Čokolić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 25. Doc. dr Dragana Ćorić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 26. Jagoda Drljača, Institut društvenih nauka.
 27. Danijela Glušac, doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
 28. Prim. dr sci Zoran Ivanov, Udruženje sudskih veštaka Vojvodine
 29. Doc. dr Nevena Jevtić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 30. Dr Jovica Jovanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
 31. Dr Olga Jović Prlainović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 32. Doc. dr Sanja Кreštalica, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 33. Doc. dr Nina Кršljanin, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 34. Prof. dr Svetlana Miladinović, Pravni fakultet Univerziteta u Crnoj Gori
 35. Dr Strahinja Miljković, Pravni fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 36. Dr Željko Mirkov, Osnovno javno tužilaštvo u Кikindi
 37. Asistent Nikolina Miščević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 38. Dr Hajrija Mujović Zornić, Institut društvenih nauka
 39. Prof. dr Dušan Nikolić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 40. Sofija Nikolić Popadić, Institut društvenih nauka
 41. Asistent dr Milana Pisarić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 42. Dejan Rešetar, Advokatska komora Vojvodine
 43. Dr Ranko Sovilj, Institut društvenih nauka
 44. Jelena Tešanović, Advokatska komora Vojvodine
 45. Asistent Tanja Todorović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 46. Tijana Đurđević, Advokatska komora Vojvodine

Uputstvo recenzentima za izradu recenzije

Ovim uputstvom propisuju se osnovne smernice i standardi koje recenzenti treba da poštuju prilikom recenziranja članka. Sastavni deo ovog uputstva je i recenzentski obrazac dat u Prilogu broj 1 ovog akta, kao i tehnička uputstva recenzentima data u Prilogu broj 2 ovog akta. Kliknite na link kako biste preuzeli ceo fajl u PDF formatu

LINK