Glasnik 1928-1937
 • Broj 12/2012

  • Članci:
  • Pravna zaštita životne sredine i održivi razvoj: civilizacija na pogrešnom putu?   st.781
  • Ugovor o punomoćstvu   st.790
  • Rasprave:
  • Zakonska regulativa i praksa u oblasti usvojenja dece na teritoriji Kosova i Metohije   st.821
  • Prikazi:
  • Ivan Janković: Na belom hlebu – smrtna kazna u Srbiji   st.828
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.837
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.851
  • Sadržaj Glasnika za 2012. godinu   st.859

  Broj 12/2012   1,27MB   Preuzmite

 • Broj 7-8/2012

  • Članci:
  • Važenje prava   st.463
  • Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja   st.483
  • Rasprave:
  • Radni i neradni dani   st.499
  • Odluka ustavnog suda:
  • Porez i uknjižba   st.511
  • Zakonska zatezna kamata   st.526
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.535
  • Advokatura:
  • Uslovi za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata   st.542
  • In Memoriam:
  • Đorđe Veber   st.552
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.554

  Broj 7-8/2012   840,55KB  Preuzmite

 • Broj 3/2012

  • Članci:
  • Zone i mesta pod specijalnom zaštitom u oružanim sukobima   st.183
  • Odgovornost za štetu zbog izbacivanja predmeta ili prosipanja tekućina iz prostorija   st.199
  • Pravo na javno suđenje   st.216
  • Eseji:
  • Advokat Bogoboj Atanacković – pisac prvog originalnog srpskog romana   st.227
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.235
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.241

  Broj 3/2012   1,29MB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 11/2012

  • Članci:
  • Specifičnosti maloletničkog zatvora u Hrvatskoj   st.713
  • Etički i pravni okviri za zaštitu dobrobiti eksperimentalnih životinja u Republici Srbiji   st.726
  • Eseji:
  • Advokat u komedijama Branislava Nušića   st.752
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.762
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.772

  Broj 11/2012   1,78MB   Preuzmite

 • Broj 6/2012

  • Članci:
  • Zastarelost i drugi slični pravni instituti   st.395
  • Odgovornost maloletnih učinilaca krivičnih dela   st.411
  • Rasprave:
  • Osvrt na pravni okvir i praksu elektronskog upravljanja   st.419
  • Naknada nematerijalne štete prouzrokovane telesnim povređivanjem ili narušavanjem zdravlja   st.429
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.442
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.455

  Broj 6/2012   1,49MB   Preuzmite

 • Broj 2/2012

  • Članci:
  • Bitne karakteristike novog zakona o parničnom postupku   st.95
  • Zajednička imovina supružnika   st.128
  • Rasprave:
  • Indirektna eksproprijacija u oblasti stranih ulaganja   st.148
  • Katedra:
  • Humanistička misao Slobodana Beljanskog   st.157
  • Od Animule do Vulgarije   st.160
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.166
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.174

  Broj 2/2012   1,26MB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 10/2012

  • Članci:
  • Ustavni patriotizam u Srbiji   st.647
  • Pretpostavka nevinosti u našem pravu i u praksi Evropskog suda za ljudska prava   st.658
  • Rasprave:
  • Poreski tretman likvidacije pravnih lica   st.677
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.694
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.704

  Broj 10/2012   1,75MB   Preuzmite

 • Broj 5/2012

  • Članci:
  • O mogućim pravnim dejstvima nužne odbrane   st.331
  • Zabrana diskriminacije i opšta zabrana diskriminacije u praksi Evropskog suda za ljudska prava   st.344
  • Rasprave:
  • Javno slušanje   st.366
  • Izuzeće sudije   st.375
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.385

  Broj 5/2012   1,49MB   Preuzmite

 • Broj 1/2012

  • Članci:
  • Bitne karakteristike novog zakona o parničnom postupku   st.3
  • Individualni stečaj   st.37
  • Porodica, škola, grupe vršnjaka i kriminalitet   st.56
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske praks   st.74
  • In Memoriam:
  • Mirjana Jovanović   st.88
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.90

  Broj 1/2012   1,27MB  Preuzmite

Glasnik 1928-1937
 • Broj 9/2012

  • Članci:
  • Pretpostavke (uslovi) odgovornosti za prekid pregovora   st.565
  • Pravo srpskih državljana na bavljenje advokaturom u Evropskoj uniji   st.583
  • Studentski radovi:
  • Načelo jednake plate za jednak rad muškaraca i žena u pravu EU   st.599
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.623
  • Sećanja:
  • Povodom smrti dr Katje Vodopivec   st.632
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.635

  Broj 9/2012   1,67MB   Preuzmite

 • Broj 4/2012

  • Članci:
  • Regionalna državna pomoć u pravu konkurencije Evropske unije   st.251
  • Uloga i značaj završne reči   st.268
  • Rasprave:
  • Isticanje više tužbenih zahtjeva u jednoj tužbi   st.283
  • Pravo na život   st.292
  • Sudska praksa:
  • Odluke sudske prakse   st.312
  • Saopštenja:
  • Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.320

  Broj 4/2012   1,34MB   Preuzmite