Glasnik 1928-1937
 • Broj 4/2020

  • Članci:
  • Vanredno stanje na granicama prava. Prevrednovanje jednog kritičkog koncepta   st.538
  • Bivstvovanje van zakona. Kafkina filozofija prava   st.572
  • Pojam prava nužde (Notrecht) u Hegelovoj filozofiji   st.588
  • Osnovne crte filozofije ljudskih prava   st.612
  • Fenomenologija krivice. Neki uvidi o Jaspersovom i Hegelovom shvatanju krivice   st.643
  • Kritika jusnaturalističkog pojma braka. Pogled iz italijanske pravne prakse   st.676
  • Prikazi i rasprave: 
  • Uobličavanje ideje pravde u „poemi o pravdi”   st.727
  • Duška Franeta, Uvod u filozofiju prava (Novi Sad, 2020)   st.742
  • Ostali prilozi i saopštenja: 
  • Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava   st.748   Ispravka   st.764
  • Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl. 350 KZ   st.765
  • Poslovnik o radu s pravilnikom o uređivanju Glasnika Advokatske komore Vojvodine   st.778
  • Uputstvo za autore s pravilima citiranja   st.801
  • Uputstvo recenzentima za izradu recenzije   st.811
  • Lista recenzenata   st.818
  • Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.820
  • Sadržaj Glasnika za 2020. godinu   st.858

  Broj 4/2020   3,87MB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937
Glasnik 1928-1937