Glasnik 1928-1937
 • Broj 1/2022

  • Članci:
  • Patrimonijalni crkveni sud u Dušanovom zakoniku  st.4
  • Efikasnost u postupanju javnih izvršitelja u posebnom postupku izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja koja potiču iz komunalnih i srodnih djelatnosti. Primjer prava Srbije  st.51
  • Ublažavanje kazne kod krivičnog dela teška krađa u praksi osnovnog suda u Nišu  st.92
  • Humanitarna intervencija u kontekstu zločina agresije iz člana 8bis Rimskog statuta  st.124
  • Pritvor posmatran kroz prizmu ljudskih prava  st.177
  • Krivično delo nadrilekarstvo  st.224
  • Prikazi i rasprave: 
  • In memoriam. Aleksandar Mumin  st.258
  • In memoriam. Milan Dobrosavljev  st.259
  • In memoriam. Svetozar Dobrosavljev  st.261
  • Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava  st.263
  • Ponavljanje krivičnog postupka zbog novih činjenica i dokaza čl. 473 . st. 1 . t. 3. ZKP u sudskoj praksi  st.282
  • Sentence iz prakse Disciplinskog suda AKV  st.291
  • Ostali prilozi i saopštenja: 
  • Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine  st.301

  Broj 1/2022   3,70MB   Preuzmite