Glasnik 1928-1937
Glasnik 1928-1937
Glasnik 1928-1937
 • Vanredni broj

  Sadržaj:

  • Reč urednika   st.477
  • Zakon o beležništvu i Zakon o prometu nepokretnosti u funkciji diskriminacije advokature i prava pojedinaca   st.483
  • Konferencija advokata advokatske komore Vojvodine:   st.448
  • Srđan Sikimić   st.487
  • Mr Mirjana Jovanović-Tomić   st.489
  • Biljana Bjeletić   st.492
  • Dokumenti:
  • Odluka Advokatske komore Srbije o protestu   st.496
  • Uputstvo za postupanje advokata tokom protesta   st.504
  • Preporuke za advokate   st.506
  • Preporuka Konferencije advokata Advokatske komore Vojvodine   st.508
  • Odluka Kongresa advokata Advokatske komore Srbije   st.510
  • Izvodi iz ustava i zakona:
  • Izvodi iz ustava i zakona   st.513

  Vanredni broj   1,90MB   Preuzmite

Glasnik 1928-1937