• Број 1/2022

  • Чланци:
  • Патримонијални црквени суд у Душановом законику   ст.4
  • Ефикасност у поступању јавних извршитеља у посебном поступку извршења ради намирења новчаних потраживања која потичу из комуналних и сродних дјелатности. Примјер права Србије   ст.51
  • Ублажавање казне код кривичног дела тешка крађа у пракси основног суда у Нишу   ст.92
  • Хуманитарна интервенција у контексту злочина агресије из члана 8bis Римског статута   ст.124
  • Притвор посматран кроз призму људских права   ст.177
  • Кривично дело надрилекарство   ст.224
  • Прикази и расправе:
  • In memoriam. Александар Мумин   ст.258
  • In memoriam. Милан Добросављев   ст.259
  • In memoriam. Светозар Добросављев   ст.261
  • Одабрана пракса из области грађанског права    ст.263
  • Понављање кривичног поступка због нових чињеница и доказа чл. 473 . ст . 1 . т . 3. ЗКП у судској пракси   ст.282
  • Сентенце из праксе Дисциплинског суда АКВ   ст.291
  • Остали прилози и саопштења:
  • Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.301

  Број 1/2022   3,70МB   Преузмите