• Број 1/2020

  • Чланци:
  • Ангажовање и поступање прикривеног иследника. Етички изазови правних решења   ст.5
  • Положај оштећеног у јавнотужилачкој истрази   ст.43
  • Општа неделотворност жалбе на решење о задржавању. Коначни резултати истраживања   ст.87
  • Да ли власник објекта (радње) може из својих просторија удаљити нежељене купце?   ст.119
  • Посебна заштита запослених с породичним дужностима од отказа уговора о раду   ст.147
  • Проблеми код извршења казне затвора у кућним условима   ст.190
  • Прикази и расправе:
  • Условни отпуст. Кривичноправни и кривичнопроцесни аспекти   ст.234
  • Остали прилози и саопштења:
  • In memoriam. Јован Скенџић   ст.245
  • „Будућност адвокатуре је светла“. Разговор са Džeromom Rotom   ст.248
  • Исправљање грешака у пресуди из чл. 431. ЗКП као кривично-процесни институт у судској пракси   ст.256
  • Одабрана пракса из области грађанског права   ст.264
  • Саопштења:
  • Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.279

  Број 1/2020   3,75МB   Преузмите