• Број 3/2023

  • Чланци:
  • Заштита индивидуалних и колективних права запослених у случају промене послодавца   ст.857
  • Рад ван просторија послодавца. Правни режим и изазови организације у току и након пандемије Covid-а 19   ст.899
  • Однос дисциплинског и отказног поступка у радном праву Републике Србије   ст.934
  • Значај принципа једнаког третмана мушкараца и жена у праву Европске уније   ст.976
  • Материјално кривично право Medicrime конвенције и кривично законодавство Босне и Херцеговине. Однос склада и несклада   ст.1016
  • Управна, институционална и политичка контрола буџета. Теоријски аспект уз кратак осврт на нека позитивноправна решења Републике Србије   ст.1058
  • Критеријуми за процену најбољег интереса детета у поступцима за заштиту права детета   ст.1083
  • Остали прилози и саопштења:
  • Одабрана пракса из области грађанског права   ст.1119
  • Кривично право Сједињених Америчких Држава   ст.1139
  • Коментар Закона о прекршајима. Према стању законодавства од 1. децембра 2022. године   ст.1143
  • Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.1146

  Број 3/2023   3,8МB   Преузмите