• Број 4/2020

  • Чланци:
  • Ванредно стање на границама права. Превредновање једног критичког концепта   ст.538
  • Бивствовање ван закона. Кафкина филозофија права   ст.572
  • Појам права нужде (Notrecht) у Хегеловој филозофији   ст.588
  • Основне црте филозофије људских права   ст.612
  • Феноменологија кривице. Неки увиди о Јасперсовом и Хегеловом схватању кривице   ст.643
  • Критика јуснатуралистичког појма брака. Поглед из италијанске правне праксе   ст.676
  • Прикази и расправе:
  • Уобличавање идеје правде у „поеми о правди”   ст.727
  • Душка Франета, Увод у филозофију права (Нови Сад, 2020)   ст.742
  • Остали прилози и саопштења:
  • Одабрана пракса из области грађанског права   ст.748   Исправка   ст.764
  • Кривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из чл. 350 КЗ   ст.765
  • Пословник о раду с правилником о уређивању Гласника Адвокатске коморе Војводине   ст.778
  • Упутство за ауторе с правилима цитирања   ст.801
  • Упутство рецензентима за израду рецензије   ст.811
  • Листа рецензената   ст.818
  • Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.820
  • Садржај Гласника за 2020. годину   ст.858

  Број 4/2020   3,87МB   Преузмите