• Broj 1/2020

  • Članci:
  • Od prava na raskršću do zaokruženog sistema normi. Razvoj medicinskog prava s osvrtom na pravo Srbije   st.9
  • Pravni aspekt editovanja genoma u humanoj medicini   st.32
  • Domašaj načela autonomije volje kod genetičkog testiranja   st.44
  • Depatologizacija trans identiteta   st.60
  • Uloga prava u transdisciplinarnim istraživanjima u javnom zdravlju   st.79
  • Digitalizacija usluga u zdravstvenoj zaštiti. Primer Nemačke   st.88
  • Prikazi i rasprave: 
  • Parnice iz medicinskog prava   st.95
  • Ostali prilozi i saopštenja: 
  • Krivična dela protiv zdravlja ljudi. Izbor iz sudske prakse   st.112
  • Uputstvo za autore s pravilima citiranja   st.129
  • Saopštenja:
  • Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine   st.138

  Broj 1/2020   2,39MB   Preuzmite

ARHIVA BROJEVA PO GODINAMA

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here