Правна заштита пословне тајне

За очување конкурентности привредних друштава, неопходна је адекватна правна заштита пословне тајне. Благовременој заштити од нелојалне конкуренције те закључењу уговора о поверљивости, најбоље је приступити пре започињања преговора. У овом тексту, акценат ће бити на законској регулативи поменуте области. Извори права су Закон о заштити пословне тајне и Закон о облигационим односима. Према закону [...]