Уредништво  Гласника Адвокатске коморе Војводине  обавештава јавност да је на седници уредништва одржаној дана: 30.04.2024. године донета одлука о победницама оба конкурса, које је уредништво расписало током претходне године.

На оба конкурса пристигло је укупно 11 радова, од којих је уредништво у разматрање узело 9 радова.

На конкурсу за награду „Милорад Ботић“ победио је рад под називом „Начин обрачуна снижења цене код уговора о међународној продаји робе“ ауторке Милице Поповић, докторанткиње на Правном Факултету Универзитета у Новом Саду.

На конкурсу за награду „Катарина Ленголд Маринковић“ победио је рад под називом „ Овлашћење тужилаштва да измени оптужницу и његов утицај на положај оптуженог“ ауторке Лоре Бришки, докторанткиње на Правном Факултету Универзитета у Љубљани.

Сви радови пристигли на конкурсе који су добили две позитивне рецензије биће објављени до краја ове године у нашем часопису, о чему ће аутори бити обавештени појединачно.

Уредништво часописа захваљује се свим учесницима на конкурсима и најављује да ће ускоро бити расписани конкурси за 2024. годину.

У Новом Саду, 08. 04. 2024. године                          Уредништво часописа

Godina 2023.

Godina 2023.

Godina 2022.

Godina 2022.

Уредништво Гласника Адвокатске коморе Војводине обавештава јавност да је на седници уредништва одржаној дана: 30. 3. 2023. године донета одлука о победницима оба конкурса, које је уредништво расписало током претходне године.

На оба конкурса пристигло је укупно 15 радова, од којих је уредништво у разматрање узело 11 радова.

На конкурсу за награду „Милорад Ботић“ победио је рад под називом „ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE У ГОРТИНСКОМ ЗАКОНИКУ И ЗАКОНУ XII ТАБЛИЦА” ауторке Милице Ристић.

На конкурсу за награду „Катарина Ленголд Маринковић“ победио је рад под називом „САГЛАСНОСТ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА” ауторке Иване Радомировић.

Сви радови пристигли на конкурсе који су добили две позитивне рецензије биће објављени до краја ове године у нашем часопису, о чему ће аутори бити обавештени појединачно.

Уредништво часописа захваљује се свим учесницима на конкурсима и најављује да ће ускоро бити расписани конкурси за 2023. годину.

У Новом Саду, 31. 3. 2023. године                                      Уредништво часописа