• Број 1/2024

  • Чланци:
  • Екологија и казненоправни инструменти заштите. Норма и пракса Републике Северне Македоније   ст.5
  • Кривична дела против животне средине, простора и природних добара у Кривичном законику Републике Словеније   ст.59
  • Начин обрачуна снижења цене код уговора о међународној продаји робе   ст.97
  • Значај правних инструмената за спречавање повреда на раду и професионалних болести   ст.131
  • Права и дужности оштећеног у кривичном поступку   ст.166
  • Повреда права на одбрану приликом одређивања притвора у фази истраге   ст.209
  • Могућности парламентарног надзора независног правосуђа с освртом на доктрину суб јудице   ст.241
  • Остали прилози и саопштења:
  • Одабрана пракса из области грађанског права   ст.282
  • Одабрана пракса из области кривичног права   ст.297
  • Наташа Петровић Томић, Арбитража и алтернативно решавање спорова из осигурања и реосигурања   ст.307
  • Саопштења са седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.310

   Број 1/2024   3,9МB   Преузмите