У складу са чл. 61. Пословника о раду са правилником о уређивању Гласника Адвокатске коморе Војводине уређивачки одбор часописа на седници одржаној 17. 10. 2019. године донео је одлуку да се објави:

Листа рецензената

 1. Проф. др Самир Аличић, Правни факултет Универзитета у Сарајеву
 2. Проф. др Зоран Арсић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 3. Доц. др Филип Бојић, Правни факултет Универзитета у Београду
 4. Асистент Дарко Божичић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 5. Проф. др Родољуб Етински, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 6. Асистент мр Лука Јанеш, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу
 7. Доц. др Звонимир Јелинић, Правни факултет Свеучилишта Ј. Ј. Строссмаyера у Осијеку
 8. Проф. др Раденко Јотановић, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 9. Доц. др Марко Кнежевић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 10. Др Миодраг Мајић, Апелациони суд у Београду
 11. Др Дарија Мартинов, асистент на Факултету за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“
 12. Асистент Слобода Мидоровић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 13. Проф. др Душица Миладиновић Стефановић, Правни факултет Универзитета у Нишу
 14. Асистент др Иван Милић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 15. Виша асистенткиња мр Стојана Ђ. Петровић, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 16. Проф. др Невена Петрушић, Правни факултет Универзитета у Нишу
 17. Проф. др Драган Проле, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
 18. Др Реља Радовић, Адвокатска комора Београда
 19. Асистент др Стефан Самарџић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 20. Др Бошко Трипковић, руководилац постдипломског истраживања на Универзитету у Бирмингему
 21. Проф. др Сања Ђајић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 22. Доц. др Мина Ђикановић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
 23. Др Вања Бајовић, Правни факултет Универзитета у Београду
 24. Др Атила Чоколић, Факултет за денталну медицину и здравство Свеучилишта Ј. Ј. Строссмаyера у Осијеку
 25. Доц. др Драгана Ћорић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 26. Јагода Дрљача, Институт друштвених наука.
 27. Данијела Глушац, докторанд на Правном факултету Универзитета у Новом Саду
 28. Прим. др сци Зоран Иванов, Удружење судских вештака Војводине
 29. Доц. др Невена Јевтић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
 30. Др Јовица Јовановић, Медицински факултет Универзитета у Нишу
 31. Др Олга Јовић Прлаиновић, Правни факултет Универзитета у Нишу
 32. Доц. др Сања Крешталица, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
 33. Доц. др Нина Кршљанин, Правни факултет Универзитета у Београду
 34. Проф. др Светлана Миладиновић, Правни факултет Универзитета у Црној Гори
 35. Др Страхиња Миљковић, Правни факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 36. Др Жељко Мирков, Основно јавно тужилаштво у Кикинди
 37. Асистент Николина Мишчевић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 38. Др Хајрија Мујовић Зорнић, Институт друштвених наука
 39. Проф. др Душан Николић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 40. Софија Николић Попадић, Институт друштвених наука
 41. Асистент др Милана Писарић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 42. Дејан Решетар, Адвокатска комора Војводине
 43. Др Ранко Совиљ, Институт друштвених наука
 44. Јелена Тешановић, Адвокатска комора Војводине
 45. Асистент Тања Тодоровић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
 46. Тијана Ђурђевић, Адвокатска комора Војводине