POSLOVNIK O RADU S PRAVILNIKOM O UREĐIVANJU

GLASNIKA ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE

Ovim aktom propisuje se način rada uređivačkog odbora Glasnika Advokatske komore Vojvodine i propisuju se pravila uređivanja Glasnika Advokatske komore Vojvodine.

Kliknite na link kako biste preuzeli fajl u PDF formatu