Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Advokatska komora Vojvodine, uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, organizuju Međunarodni naučni tematski skup Pravo na život i telesni integritet. Konferencija okuplja istraživače i druge stručnjake iz različitih oblasti kako bi razgovarali o najrelevantnijim temama u vezi sa ljudskim pravima.

Konferencija će se održati  24. i 25. oktobra 2024. godine u Novom Sadu.

Organizator će snositi samo troškove smeštaja za izlagače.

Važni datumi:

  • Rok za predaju sažetaka rada je 10. maj 2024.godine.
  • Rok za predaju radova je 07. septembar 2024. godine.
  • Datum konferencije je 24. i 25. oktobar 2024. godine.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na ovoj konferenciji, budite ljubazni da pošaljete svoj predlog uključujući naslov, afilijaciju, sažetak i do 6 ključnih reči na email: krinstitut@gmail.com najkasnije do  10. maja 2024.

Prijavljeni rad treba da ima 16 stranica po jednom autoru. Jezik vašeg priloga može biti engleski, ruski, španski ili nemački.

Prijavljeni rad mora da sadrži minimum 3 citata iz  Human Rights Protection 2017-2022  Elderly people and discrimination: prevention and reaction, dostupno na sajtu Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja:  https://www.iksi.ac.rs/izdanja.html

Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski.