Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Адвокатска комора Војводине, уз подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Огранка Српске академије наука и уметности у Новом Саду, организују Међународни научни тематски скуп Право на живот и телесни интегритет. Конференција окупља истраживаче и друге стручњаке из различитих области како би разговарали о најрелевантнијим темама у вези са људским правима.

Конференција ćе се одржати 24. и 25. октобра 2024. године у Новом Саду.

Организатор ће сносити само трошкове смештаја за излагаче.

Важни датуми:

  • Рок за предају сажетака рада је 10. мај 2024. године.
  • Рок за предају радова је 07. септембар 2024. године.
  • Датум конференције је 24. и 25. октобар 2024. године.

Уколико сте заинтересовани да учествујете на овој конференцији, будите љубазни да пошаљете свој предлог укључујући наслов, афилијацију, сажетак и до 6 кључних речи на email: krinstitut@gmail.com најкасније до 10. маја 2024.

Пријављени рад треба да има 16 страница по једном аутору. Језик вашег прилога може бити енглески, руски, шпански или немачки.

Пријављени рад мора да садржи минимум 3 цитата  из Human Rights Protection 2017-2022 и Elderly people and discrimination: prevention and reaction, доступно на сајту Института за криминолошка и социолошка истраживања: https://www.iksi.ac.rs/izdanja.html

Званични језици конференције су српски и енглески.