Уредништво  Гласника Адвокатске коморе Војводине  обавештава јавност да је на седници уредништва одржаној дана: 30.04.2024. године донета одлука о победницама оба конкурса, које је уредништво расписало током претходне године.

На оба конкурса пристигло је укупно 11 радова, од којих је уредништво у разматрање узело 9 радова.

На конкурсу за награду „Милорад Ботић“ победио је рад под називом „Начин обрачуна снижења цене код уговора о међународној продаји робе“ ауторке Милице Поповић, докторанткиње на Правном Факултету Универзитета у Новом Саду.

На конкурсу за награду „Катарина Ленголд Маринковић“ победио је рад под називом „ Овлашћење тужилаштва да измени оптужницу и његов утицај на положај оптуженог“ ауторке Лоре Бришки, докторанткиње на Правном Факултету Универзитета у Љубљани.

Сви радови пристигли на конкурсе који су добили две позитивне рецензије биће објављени до краја ове године у нашем часопису, о чему ће аутори бити обавештени појединачно.

Уредништво часописа захваљује се свим учесницима на конкурсима и најављује да ће ускоро бити расписани конкурси за 2024. годину.

У Новом Саду, 08. 04. 2024. године                                Уредништво часописа