Uredništvo Glasnika Advokatske komore Vojvodine obaveštava javnost da je produžen rok za dostavljanje radova na oba raspisana konkursa.

Novi rok za dostavljanje radova je 15. 2. 2024. godine.

U Novom Sadu, dana: 04.12.2023. godine.

KONKURS ZA DODELU NAGRADE „KATARINA LENGOLD MARINKOVIĆ“ ZA PISANU PRAVNU REČ

KONKURS ZA NAGRADU „MILORAD BOTIĆ“ ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD PROISTEKAO IZ ISTRAŽIVANJA OBAVLJENOG NA DOKTORSKIM STUDIJAMA