Уредништво Гласника Адвокатске коморе Војводине обавештава јавност да је продужен рок за достављање радова на оба расписана конкурса.

Нови рок за достављање радова је 15. 2. 2024. године.

У Новом Саду, дана: 04.12.2023. године.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „КАТАРИНА ЛЕНГОЛД МАРИНКОВИЋ“ ЗА ПИСАНУ ПРАВНУ РЕЧ

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ „МИЛОРАД БОТИЋ“ ЗА НАЈБОЉИ НАУЧНИ РАД ПРОИСТЕКАО ИЗ ИСТРАЖИВАЊА ОБАВЉЕНОГ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА