Уредништво Гласника Адвокатске коморе Војводине обавештава јавност да је на седници уредништва одржаној дана: 16. 3. 2022. године донета одлука о победницима оба конкурса, које је уредништво расписало током претходне године.

На оба конкурса пристигло је укупно 20 радова, од којих је уредништво у разматрање узело 13 радова.

На конкурсу за награду „Милорад Ботић“ победио је рад под називом „Делотворност домаћег система заштите потраживања запослених у случају стечаја послодавца“ ауторке Тијане Ковачевић.

На конкурсу за награду „Катарина Ленголд Маринковић“ победио је рад под називом „Употреба софтвера за праћење резултата рада запослених и отказ уговора о раду“ аутора др Дарка Божичића.

Сви радови пристигли на конкурсе који су добили две позитивне рецензије биће објављени до краја ове године у нашем часопису, о чему ће аутори бити обавештени појединачно.

Уредништво часописа захваљује се свим учесницима на конкурсима и најављује да ће ускоро бити расписани конкурси за 2022. годину.

У Новом Саду, 17. 3. 2022. године                                                        Уредништво часописа