Uredništvo Glasnika Advokatske komore Vojvodine obaveštava javnost da je na sednici uredništva održanoj dana: 25. 2. 2021. godine doneta odluka o pobednicima oba konkursa, koje je uredništvo raspisalo tokom prethodne godine.

Na oba konkursa pristiglo je ukupno 35 radova, od kojih je uredništvo u razmatranje uzelo 32 rada. U uži izbor ušlo je 13 radova. U najuži izbor uredništva ušla su 3 rada za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama i 4 rada za nagradu za pisanu pravnu reč.

Na konkursu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama odlukom uredništva pobedio je rad Pojam znanja kao subjektivnog elementa kod krivičnog dela zločin protiv čovečnosti autorke Olivere Ševo. Autorka je studentkinja doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i asistentkinja na predmetu Međunarodno krivično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Na konkursu za pisanu pravnu reč dodeljene su dve prve nagrade i to za rad pod naslovom Naknada imovinske štete u našem pravu industrijske svojine, autorke Bojane Spajić. Autorka je student doktorskih sudija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu; kao i za rad pod naslovom Razvoj zaštite prava na brak garantovanog čl. 12. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, autorke Jovane Vojvodić. Autorka je student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Istovremeno, uredništvo saopštava da je zajedničkom odlukom uredništva, Izdavačkog saveta časopisa i Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine utvrđeno da nagrada za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama ponese naziv  Nagrada „Milorad Botić“ u sećanje na uvaženog kolegu koji je u periodu od 1952. do 1972. godine bio glavni i odgovorni urednik našeg časopisa i koji je doprineo obnavljanju našeg časopisa i njegovom napretku i unapređenju u dvodecenijskom periodu (sećanje na kolegu Botića koje je priredio Miroslav Zdjelar možete pročitati na:  https://scindeks-clanci.ceon.rs/ data/pdf/0017-0933/2008/0017-09330803106Z.pdf ).

Istom odlukom utvrđeno je da nagrada za pisanu pravnu reč ponese naziv Nagrada „Katarina Lengold Marinković“ u sećanje na uvaženu koleginicu koja je bila prva žena advokat upisana u Advokatsku komoru Vojvodine, prva žena sekretar komore i koleginica koja je zaslužna za očuvanje arhive komore tokom Drugog svetskog rata (sećanje na koleginicu Lengold Marinković koje je priredila Tanja Arsić možete pročitati na: https://scindeks-clanci.ceon.rs/ data/pdf/0017-0933/2019/0017-09331901067A.pdf ).

Svi radovi pristigli na konkurse koji su dobili dve pozitivne recenzije biće objavljeni do kraja ove godine u našem časopisu, o čemu će autori biti obavešteni pojedinačno.

Uredništvo časopisa zahvaljuje se svim učesnicima na konkursima i najavljuje da će uskoro biti raspisani konkursi za 2021. godinu.

U Novom Sadu, 1. 3. 2021. godine                                                        Uredništvo časopisa