Uredništvo Glasnika Advokatske komore Vojvodine odlučilo je da usled vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom virusa Covid-19, produži rok za dostavljanje radova za oba raspisana konkursa.

Novi rok za dostavljanje radova je 15.11.2020. godine.

U Novom Sadu, dana: 16.09.2020. godine.