Уредништво Гласника Адвокатске коморе Војводине одлучило је да услед ванредних околности изазваних епидемијом вируса Цовид-19, продужи рок за достављање радова за оба расписана конкурса.

Нови рок за достављање радова је 15.11.2020. године.

У Новом Саду, дана: 16.09.2020. године.