Гласник адвокатске коморе Војводине обавештава све своје читаоце, ауторе, рецензенте и друге сараднике да је објављен библиометријски извештај о часописима за 2019. годину који издаје Центар за евалуацију у образовању и науци.
У библиметријеском извештају за 2019 годину, Гласник адвокатске коморе Војводине категорисан је као врхунски часопис националног значаја и заузео је 17. место у категорији право и политикологија у којој се укупно налази 58 часописа. Ово је знатан напредак у односу на 2018. годину у којој је Гласник био рангиран на 28. месту.
У области права у којој се налази 38 правних часописа Гласник је у извештају за 2019. годину заузео 12. место.