Evropski sud za ljudska prava saopštio je da su u sudu povodom epidemije korona virusa preduzete vanredne mere.

Sa aspekta stranaka daleko najznačajnija od svih najavljenih mera odnosi se na produženje roka za podnošenje predstavke sudu. Važeći rok od šest meseci u kom se može podneti predstavka produžen je za još mesec dana počev od 16.03.2020. godine, s tim da nije isključena mogućnost da ovaj rok naknadno bude dodatno produžen u zavisnosti od razvoja situacije.

Sud je uveo i druge mere, koje se odnose na režim organizacije rada u okviru suda. Sva ročišta zakazana za mart i april odložena su a zgrada suda zatvorena je za javnost do daljeg.

Sud će nastaviti da postupa po hitnim slučajevima. U pitanju su slučajevi koji se odnose na zahtev za određivanje privremene mere u vezi sa članom 39 Poslovnika suda. Uz to sud će nastaviti rad na predmetima koji su prema internim pravilima suda raspoređeni u prioritetnu grupu predmeta.

Detaljno saopštenje na engleskom i francuskom jeziku dostupno je na web stranici suda: www.echr.coe.int