Европски суд за људска права саопштио је да су у суду поводом епидемије корона вируса предузете ванредне мере.

Са аспекта странака далеко најзначајнија од свих најављених мера односи се на продужење рока за подношење представке суду. Важећи рок од шест месеци у ком се може поднети представка продужен је за још месец дана почев од 16.03.2020. године, с тим да није искључена могућност да овај рок накнадно буде додатно продужен у зависности од развоја ситуације.

Суд је увео и друге мере, које се односе на режим организације рада у оквиру суда. Сва рочишта заказана за март и април одложена су а зграда суда затворена је за јавност до даљег.

Суд ће наставити да поступа по хитним случајевима. У питању су случајеви који се односе на захтев за одређивање привремене мере у вези са чланом 39 Пословника суда. Уз то суд ће наставити рад на предметима који су према интерним правилима суда распоређени у приоритетну групу предмета.

Детаљно саопштење на енглеском и француском језику доступно је на wеб страници суда: www.echr.coe.int