Гласник Адвокатске коморе Војводине обавештава адвокате и стручну јавност да ће поводом ванредног стања бити отворен тематски блог на страници Гласника АКВ www.glasnik.edu.rs.

Позивају су све колеге да своја размишљања, ставове, есеје и радове у вези са ванредним стањем и проглашењем епидемије вируса ЦОВИД 19 доставе на дресу уредника: aleksandar@aktodorovic.rs.

Позивају се све колеге да током ванредног стања прате блог, вести и најаве на страници нашег часописа.

 

У Новом Саду, дана: 19.3.2020. године.

Уредништво Гласника Адвокатске коморе Војводине