Гласник Адвокатске коморе Војводине обавештава читаоце да ће до окончања ванредног стања у Републици Србији, које је проглашено због епидемије вируса ЦОВИД 19, гласник наставити да излази само у електронској форми.

Штампана издања часописа биће достављена претплатницима након укида ванредног стања.

Часопис у електронској форми биће доступан на сајту Гласника Адвокатске коморе Војводине ( www.glasnik.edu.rs  ), на сајту Адвокатске коморе Војводине ( www.akv.org.rs ), а по могућности и на Српском цитатном индексу.

 

Уредништво часописа захваљује се на разумевању

У Новом Саду, дана: 19.3.2020. године.

Уредништво Гласника Адвокатске коморе Војводине