U skladu sa čl. 61. Poslovnika o radu sa pravilnikom o uređivanju Glasnika Advokatske komore Vojvodine uređivački odbor časopisa na sednici održanoj 17. 10. 2019. godine doneo je odluku da se objavi:

Lista recenzenata

 1. Prof. dr Samir Aličić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 2. Prof. dr Zoran Arsić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 3. Asistent dr Filip Bojić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 4. Asistent Darko Božičić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 5. Prof. dr Rodoljub Etinski, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 6. Asistent mr Luka Janeš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Doc. dr Zvonimir Jelinić, Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 8. Prof. dr Radenko Jotanović, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 9. Doc. dr Marko Knežević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 10. Dr Miodrag Majić, Apelacioni sud u Beogradu.
 11. Dr Darija Z. Marić, asistent na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“
 12. Asistent Sloboda Midorović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 13. Prof. dr Dušica Miladinović Stefanović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 14. Asistent dr Ivan Milić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 15. Prof. dr Marijana Pajvančić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 16. Viša asistentkinja mr Stojana Đ. Petrović, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 17. Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 18. Prof. dr Dragan Prole, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 19. Dr Relja Radović, naučnoistraživački saradnik, Univerzitet u Luksemburgu
 20. Asistent dr Stefan Samardžić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 21. Dr Boško Tripković, rukovodilac postdiplomskog istraživanja na Univerzitetu u Birmingemu
 22. Prof. dr Sanja Đajić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 23. Doc. dr Mina Đikanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Uputstvo recenzentima za izradu recenzije

Ovim uputstvom propisuju se osnovne smernice i standardi koje recenzenti treba da poštuju prilikom recenziranja članka.

Sastavni deo ovog uputstva je i recenzentski obrazac dat u Prilogu broj 1 ovog akta, kao i tehnička uputstva recenzentima data u Prilogu broj 2 ovog akta.

Kliknite na link kako biste preuzeli ceo fajl u PDF formatu