Vaše radove možete prijaviti ovde

Kliknite na link da biste pristupili platformi za elektronsko uređivanje časopisa

ili pošaljite vaše radove na email adresu akvojvodina@gmail.com

Tehničko uputstvo autorima

Kliknite na link kako biste preuzeli fajl u PDF formatu

Uputstvo za autore s pravilima citiranja

Kliknite na link kako biste preuzeli fajl u PDF formatu

ORCid

(Open Researcher and Contributor ID)

Kliknite na link kako biste otvorili stranicu