У складу са чл. 61. Пословника о раду са правилником о уређивању Гласника Адвокатске коморе Војводине уређивачки одбор часописа на седници одржаној 17. 10. 2019. године донео је одлуку да се објави:

Листа рецензената

 1. Проф. др Самир Аличић, Правни факултет Универзитета у Сарајеву
 2. Проф. др Зоран Арсић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 3. Асистент др Филип Бојић, Правни факултет Универзитета у Београду
 4. Асистент Дарко Божичић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 5. Проф. др Родољуб Етински, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 6. Асистент мр Лука Јанеш, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу
 7. Доц. др Звонимир Јелинић, Правни факултет Свеучилишта J. J. Strossmayera у Осијеку
 8. Проф. др Раденко Јотановић, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 9. Доц. др Марко Кнежевић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 10. Др Миодраг Мајић, Апелациони суд у Београду.
 11. Др Дарија З. Марић, асистент на Факултету за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“
 12. Асистент Слобода Мидоровић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 13. Проф. др Душица Миладиновић Стефановић, Правни факултет Универзитета у Нишу
 14. Асистент др Иван Милић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 15. Проф. др Маријана Пајванчић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 16. Виша асистенткиња мр Стојана Ђ. Петровић, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 17. Проф. др Невена Петрушић, Правни факултет Универзитета у Нишу
 18. Проф. др Драган Проле, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
 19. Др Реља Радовић, научноистраживачки сарадник, Универзитет у Луксембургу
 20. Асистент др Стефан Самарџић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 21. Др Бошко Трипковић, руководилац постдипломског истраживања на Универзитету у Бирмингему
 22. Проф. др Сања Ђајић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
 23. Доц. др Мина Ђикановић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду