• Број 3/2020

  • Чланци:
  • Упућивање најопаснијих осуђеника на издржавање казне затвора   ст.312
  • Kривичноправна заштита личних података   ст.347
  • Арбитражна клаузула у општим условима пословања: актуелне тенденције у међународној трговинској versus потрошачкој арбитражи   ст.379
  • Правноисторијски поглед на државинску заштиту у српском праву   ст.430
  • Прикази и расправе:
  • Заступници привредних друштава   ст.459
  • Креирање правде и права кроз сучељавање представа Одисеја и просаца   ст.471
  • Остали прилози и саопштења:
  • Битно смањена урачунљивост из чл. 23. ст. 3. КЗ у судској пракси   ст.484
  • Одабрана пракса из области грађанског права   ст.496
  • Саопштења са седницa Управног одбора Адвокатске коморе Војводине   ст.509

  Број 3/2020   1,96МB   Преузмите

АРХИВА БРОЈЕВА ПО ГОДИНАМА